Par Webkursiem

Kontaktinformācija

Šo vietni administrē Kalvis (e-pasta konts "kalvis.apsitis", domēnvārds "navigator.lv", e-pasta adresē starp tiem rakstāms simbols "@"). Ja esat pamanījuši šajā vietnē trūkumus, lūdzu rakstiet.

Kam domāti Webkursi?

Vietnes Webkursi galvenais nolūks ir piedāvāt Latvijas lasītājam lasāmvielu, mācību materiālus un demonstrācijas par matemātikas, informātikas, Javas un atklātā koda programmēšanas tēmām. Līdzās tam var tikt publicēti atvērti teksti arī citās kultūras nozarēs, kuras interesē Webkursu veidotājus. Materiāli Webkursu vietnē ir "atvērti", t.i. brīvi pieejami bez parolēm un lietotāju reģistrācijas, kā arī tos var lietot savām vajadzībām.

Kā lietot šos materiālus? Pārkopējot lielus fragmentus no Webkursu materiāliem, lūdzu pievienojiet atsauci uz Webkursiem [TODO: Pievienot paraugu, kā izskatās pareiza atsauce]. Parasti ērtāk ir ievietot linku uz vajadzīgo Webkursu materiālu, lai nodrošinātu visjaunāko materiāla versiju.

Ja esat skolotājs, profesionālās vai augstākās izglītības pasniedzējs, tad, pirms izmantot Webkursu materiālus savās nodarbībās, lūdzu piesakieties Webkursu administratoram. Šāda pieteikšanās ir gan nepieciešama no ētikas viedokļa, gan arī nodrošinās pieeju jaunākajām šo materiālu versijām un dos iespēju tos izmantot tā, kā materiālu autori to ir iecerējuši.

Nedrīkst pārkopēt šīs vietnes materiālus citā publiskā Interneta adresē (t.i. veidot spoguli), nesaskaņojot to ar Webkursu administratoru.

Vietnes ar līdzīgu filozofiju

Latvijas Izglītības Informatizācijas Sistēmas (LIIS)
Daudz atvērtu materiālu piemērotu vidusskolas kursu apguvei. "Webkursi" savukārt vairāk vērsti uz augstāko vai profesionālo (piemēram, IT) izglītību.
Latvijas Universitātes informatīvā sistēma (LUIS)
LU kursu saturpārvaldības sistēma. Satur daudzu kursu anotācijas, bet ne visi tur ievietotie mācību materiāli ir pieejami bez autorizācijas. Saturpārvaldības sistēma drošības utml. apsvērumu dēļ ir smagnēja, tās ietvaros ne vienmēr var perfekti sekot W3C standartiem.
Mākslīgā intelekta laboratorija
Daudz "atvērto tekstu", it īpaši par humanitārām tēmām. "Webkursi" atspoguļo galvenokārt ar programmēšanu un eksaktajām zinībām saistītās lietas.

Valodas un Web'a standarti

Visur šajā vietnē materiāliem būtu jāatbilst Web'a konsorcija (W3C) standartiem, piemēram, XHTML, MathML, SVG, utml. Dokumenti drukāšanai ievietoti arī Adobe PDF formātā. Dažreiz lietotāju ērtības dēļ var tikt lietoti arī MS Office utml. formāti. Lūdzam brīdināt vietnes veidotājus, ja materiāli, jūsuprāt, neatbilst W3C standartiem, vai arī tos nevar normāli atvērt pārlūkprogrammā un lietot.

Šajā vietnē cenšamies lietot iespējami pareizu latviešu valodu un terminoloģiju, izņemot citvalodu īpašvārdu un netulkoto terminu atveidošanu oriģinālrakstībā, lai lasītājam tos būtu vieglāk atrast Web'a meklētājmašīnās. Ja šāds citvalodas īpašvārds ir jāloka latviešu tekstā, tad galotni tam pievieno aiz apostrofa. Šādi rakstīja jau 2.pasaules kara laikā, piemēram, "Hermann'a Göring'a iela" (tagadējā Kr.Valdemāra iela Rīgā). Valodām, kurās nelieto latīņu vai kirilicas burtus, izmantosim arī vispārpieņemtās latīņu transliterācijas. Dažos gadījumos lietoti jaunieviesti termini, ja "oficiāla" termina vēl nav, vai arī autors oficiālo terminu uzskata par neveiksmīgu (šādos gadījumos parasti gan lietotas atrunas un atsauces uz www.termini.lv).

Materiāli atlasīti, raugoties uz potenciālā Latvijas lasītāja vajadzībām un interesēm. Laika gaitā šo vietni var papildināt arī materiāli citās valodās, ja tie domāti svešvalodu apguvei, vai arī ja tie ir rakstīti Latvijā vispārzināmajās valodās (krievu, vācu, angļu), un tos nav lietderīgi tulkot.

Latvijas Reitingi


Lapa mainīta 2004-12-05 16:51:32