Datubāzes

[RDBMS]
Relāciju datubāzu vadības sistēmas
[SQL1]
SQL valoda - I
[SQL2]
SQL valoda - II

Lapa mainīta 2004-11-15 22:35:00