Servleti un JSP

Kaasis

1. Ievads Javas Web'a aplikācijās

[MHTTP]
1.1. nodaļa: Web Serveri un HTTP
[MServletIntro]
1.2. nodaļa: Servleti
[MJSPIntro]
1.3. nodaļa: JSP
[MDBApps]
1.4. nodaļa: Web'a datubāzu aplikācijas

2. Dažādas J2EE iespējas Web konteinerā

[MJNDI]
2.1. nodaļa: JNDI
[MSessions]
2.2. nodaļa: Servletu sesijas
[MTaglibs]
2.5. nodaļa: Tagu bibliotēkas

3. MVC projektēšanas šablons un Apache Struts


Lapa mainīta 2004-11-15 22:37:53