Java un XML: Praktisko darbu vispārīgās prasības

Iesniedzams arhivēts failu koks. Dažas raksturīgākās tā sastāvdaļas

  • build.xml (Ant skripts). Šo failu dod kopā ar projektu. Jūs varat mainīt build.properties failu, lai uzstādītu citas parametru vērtības. Pašu build.xml mainīt nevajag.
  • build (Kompilācijas rezultāti un izveidotie JAR faili)
  • data (Ja nepieciešams, SQL skripti vai citi dati, kuru imports datubāzē vai cita lietošana ir aprakstīta "data/readme.txt".)
  • lib (Ārējas bibliotēkas - JAR utml. faili. Ja "lib" ir pietiekoši liels, tad jāiesūta nevis paši ārējie JAR faili, bet gan saraksts ar šiem JARiem, kur katram minēts priekš kam tas vajadzīgs, no kurienes var dabūt, versijas numurs un izmērs baitos.)
  • src (izejas teksti)

Visi zemākminētie darbi sūtāmi uz adresi daiga.balode "at" hipo.lv. Citās adresēs iesūtītie darbi netiks izskatīti. Pretēji tam, kas kursā tika apgalvots iepriekš, šiem darbiem NAV FIKSĒTA IESŪTĪŠANAS TERMIŅA, t.i. tie ir jāiesūta līdz ieskaites saņemšanai par kursu "Java un XML", paredzot, ka pasniedzējiem būs vajadzīgas 1-2 nedēļas, lai jūsu iesūtītos darbus izlabotu.


Lapa mainīta 2005-01-15 03:35:58