Java un XML: Lekcijas

1.lekcija, 2004-09-07 Java.mStart
Java.mOOP
Java.mVar
Java.mExpr
Java.mArr
2.lekcija, 2004-09-14 Java.mClass
Java.mAdvClass
Java.mExcept
JavaAdv.mJDBC
3.lekcija, 2004-09-21 JavaAdv.mJDBC
Java.mInOut
Java.mSystem
Java.mCollections
4.lekcija, 2004-09-28 Java.mGui
Java.mEvents
Java.mGuiApps
Java.mThreads
5.lekcija, 2004-10-05 JSP.mHTTP
JSP.mServletIntro
JSP.mJSPIntro
6.lekcija, 2004-10-12 JSP.mJNDI
JSP.mSessions
JSP.mTaglibs
7.lekcija, 2004-10-19 XML un XML normalizācijas algoritms; XSLT ievads
8.lekcija, 2004-10-26 J2EE.mEJBIntro
9.lekcija, 2004-11-02 XML Schema
1. praktiskais darbs
10.lekcija, 2004-11-09 XML parsēšanas metodes - SAX, DOM, JDOM
XML transformāciju API
Castor karkass XML attēlošanai par Javas objektiem
Hibernate 02R karkass
Java.mTiger
J2EE.JMX
11.lekcija, 2004-11-16 Projektēšanas šabloni:
MIT 6.170 lekcija#12
MIT 6.170 lekcija#13
MIT 6.170 lekcija#14
Šabloni un JUnit (no JUnit dokumentācijas)
DPatterns.mIntro
12.lekcija, 2004-11-23 RDF un semantiskais Web
13.lekcija, 2004-11-30 Java tīklošanās
RMI
CORBA ievads
IDL valoda
CORBA piemēri
Drošības pārskats
Drošības politikas
Atļaujas
Sertifikāti
Kriptogrāfija, daidžesti, CHAP
14.lekcija, 2004-12-07 Testa paraugs
15.lekcija, 2004-12-14 WAP un WML
16.lekcija, 2004-12-21 Rakstisks eksāmens

Uz kursa sākumu


Lapa mainīta 2005-01-15 03:35:58