1.Tēma: Web un standarti (IETF, W3C)

Anotācija

Tehnoloģijas nozares pamatnostādnes raksturo tajā izmantotie standarti - īpaši būtiski tādēļ, ka Weba nodoms ir nodrošināt sadarbspēju (interoperability), t.i. strādāt neatkarīgi no dažādo ražotāju rīku īpatnībām.

Mērķis ir gūt pārskatu par visiem būtiskajiem standartiem, kurus izmanto Web programmēšanā. Praktiski pārbaudīt dažādas iespējas, ko piedāvā Web'a centrālais elements - HTTP protokols, tādējādi noskaidrojot standartos aprakstīto risinājumu konkrētās izpausmes konkrētu rīku izpildījumā. Noskaidrot, kā reālā Web programmēšana saskaras ar dažādiem Weba standartiem, kur tie tiek/netiek ievēroti.

Teorija

 • Kādus simbolus var saturēt URL adrese? E-pasta adrese? To formāla sintakse, piemēram, ar regulārām izteiksmēm? Kuras daļas tajās ir reģistrjūtīgas?
 • Vai cepumiņi ļauj izsekot tam, kā lietotājs apmeklē dažādus domēnus un ko tajos dara?
 • Visu HTTP hederu nozīme un praktiska lietošana.

Demonstrācijas

 • Kā piekļūt HTTP pieprasījuma hederiem.
 • Arhivēta satura sūtīšana (teiksim, ja "Accept-Encoding" satur "gzip"). Arī HttpUnit klienta demonstrācija.
 • Pārlūkprogrammu atšķiršana (Pēc "User-Agent" vērtības nosūta dažādas lapas - teiksim, atšķirības iekš JavaScript)
 • Noskaidrot, kā lietotājs ir nokļuvis lapā ar "Referer" hederi
 • Dažādu pieprasījuma un konteksta parametru noskaidrošana; analoģija ar CGI mainīgajiem. Servlets, kurš parāda mainīgos, un phpinfo salīdzinājums.
 • HTTP atbilde un statusa kodi
 • Adaptīvs pārsūtījums (custom redirect)
 • Atbildes hederu ģenerēšana
 • MIME tipa atgriešana (MS Excel, attēli, utml.)
 • Refresh hederis un pakāpeniska lapas ģenerēšana. Alternatīva - flush komanda atbildes rakstīšanai no servleta.
 • Cepumiņi - atrod jaunus apmeklētājus, atceras preferences
 • Failu augšupielāde
 • Špikeris - HTTP/URL/MIME

Vingrinājumi

 • HttpUnit lietošana, lai nokačātu lapu no uzdotas adreses.
 • Izmantojot cepumiņus, izveidot komponentu, kurš uzstāda servletu aplikācijā klienta valodu.

Literatūra


Lapa mainīta 2005-10-30 15:16:29