Semantiskā WEB seminārs I

Datums2005-09-25
Laiks18:30-20:00
VietaLU MII 414. auditorija
DalībniekiArtūrs Žogla, Daiga Balode, Ireta Čekse, Kalvis Apsītis, Renārs Kudiņš, Viesturs Zariņš, Vita Graudiņa

Semināra pirmā daļa
veltīta dalībnieku interešu apzināšanai un nodarbību formāta saskaņošanai.

Sākotnēji seminārs tika paredzēts bakalaura programmas studentiem ar nelielām priekšzināšanām tīmekļa programmēšanā vai vispār bez tām; bet, ņemot vērā klātesošo interesentu izglītību un pieredzi nākas nedaudz "mainīt sākotnējos uzsvarus" aplūkojamajām tēmām.
IIIIII
XHTML SVG FOXML XSLT XPath DOM XQuery XMLShemaRDF OWL SPARQL

Ievērojot dalībnieku intereses, lielākā uzmanība tiks veltīta III sadaļai, nepieciešamības gadījumā tiks aplūkotas tēmas arī no I un II sadaļas.

Semināru formāts -
"Priekšnesumi"Dalībnieki gatavo prezentācijas par sev interesējošām tēmām saistībā ar semantisko WEB. Kārtējā semināra gaitā notiek prezentācija un tēmas kopīga apspriešana.
"Mājas lasīšana"Par katru no tēmām pieejami izdales materiāli un/vai interneta resursu adreses.
ProgrammēšanaNovērtēt seminārā apgūto teoriju arī prakstiskās WEB izpausmēs, vēlams veidot WEB izstrādnes (valodas Java, arī Python, PHP u.c. pēc dalībnieka izvēles).

Otrā daļa-

Kalvis dalās savās pārdomās par Clay Shirky skatījumu uz ontoloģijām un SPARQL izmantošanu semantiskajā WEB.

I semināra tēmas internetā:
http://www-128.ibm.com/developerworks/library/j-sparql/
http://shirky.com/writings/ontology_overrated.html


Preview: Semantiskā WEB seminārs II

Datums2005-09-28
Laiks18:30-20:00
VietaLU MII 414. auditorija
Pieteiktās prezentācijas
TēmaAutors
Protege lietošana ontoloģiju izstrādnēRenārs Kudiņš
ARQ demonstrācija
(ARQ - SPARQL pieprasījumu apstrādātāšanas rīks)
Kalvis Apsītis