Semantiskā WEB seminārs IV

Datums2005-10-12
Laiks18:30-19:45
VietaLU MII 414. auditorija
DalībniekiArtūrs Žogla, Daiga Balode, Mārtiņš Linde, Renārs Kudiņš, Viesturs Zariņš

Pirmā daļa
RDF dokumentu satura vizualizācija /Viesturs Zariņš/.

RDF dokuments satur noderīgu informāciju, bet cilvēkam nav ērti lasāms. Tāpēc radusies ideja panākt, ka RDFs attēlojas kādā vizuāli vieglāk uztveramā formā - kā tabula vai grafs.
Autors uzskata, ka piemērotākais veids attēlošanai ir grafs. Izmantojot papildus nosacījumus, iespējams filtrēt RDF failu, attēlojot grafā tikai noteikta veida informāciju. Šajā gadījumā tiks iegūts klasisks grafs, kuram šķautnes nav jāmarķē. Tās var apzīmēt vairākas dažādas īpašības - tādā gadījumā šķautnes tiks, piemēram, iekrāsotas vairākās krāsās. Citas grafa alternatīvas - instanču diagramma, tabula.
Universāls attēlojums, kas der visām ontoloģijām, nav iespējams. Tāpēc tiek ievirzītas divas atlernatīvas:
- padot "no ārpuses" parametrus un grafu;
- iebūvēt tos pašā ontoloģijā kā pielikumu.
Autora iestrādes ontoloģiju attēlošanas jomā ir atrodamas šeit.
Viesturs ir apsvēris iespēju radīt ontoloģiju, kas apraksta, kā ontoloģijām piekārtot attēlojumus - skaistā nākotnes vīzija būtu nodrošināt iespēju katram lietotājam attēlot (aplūkot) ontoloģiju tādā formā, kas viņam šķiet vieglāk uztverama vai piemērotākā. Piemēram, izveidot ontoloģiju attēlojumu datubāzi, no kuras lietotājs izvēlas konkrētajā brīdī atbilstošāko.
Renārs uzskata, ka šāda attēlojumu datu bāze varētu darboties tikai uz nelielām ontoloģijām, bez tam, ir pierādīts, ka ontoloģijas kopumā nav savstarpēji savietojamas.
Viesturs piekrīt, ka nodrošināt lielu ontoloģiju attēlojumu ir sarežgīti. Vienkāršus attēlojumus jau šobrīd iespējams ģenerēt, piemēram, ar seminārā II aplūkoto rīku Protégé; bet izaicinājums būtu veidot lielas ontoloģijas tā, lai tās būtu savietojamas.

Otrā daļa-
RDF parsētājs Javā, Koalas ar zinātņu doktora grādu (Jena&RacerPro) /Daiga Balode (pēc KA)/

Tiek demonstrēts RDF faila parsētājs, rakstīts valodā Java, kas nodrošina iespēju pārbaudīt .rdf korektumu arī, ja nav pieejams internets.
Programma rada .html failu, kurā norādītais .rdf attēlots "trijnieku" subject-predicate-object veidā. Tādējādi Jenas parsētājs dod vienu no vienkāršajiem onotoloģiju attēlojumiem "cilvēkam skatāmā formā".

Otrs demonstrētais piemērs ir programma, kas, izmantojot Jena un RacerPro, dotajā ontoloģijā (saite uz Koala Owl - un vispār, vajadzētu k-kā tos piemērus te ielikt) atrod pretrunas.

Tiek apzināts to tēmu saraksts, kas interesē klātesošos dalībniekus, kā arī ieskicēts, kad un kurš varētu sagatavot materiālus par šīm tēmām.


Preview: Semantiskā WEB seminārs V

Datums2005-10-19
Laiks18:30-20:00
VietaLU MII 414. auditorija
Pieteiktās prezentācijas
TēmaAutors
Semantic desctopViesturs Zariņš
dažādi :)visi