UNIX pārskats

Vēsture

  • 1969. gadā Ken Thompson no Bell Labs izgudroja UNIX
  • Dennis Ritchie izgudroja jaunu programmēšanas valodu 'C', ko lietot zem Thompson-a UNIXa
  • 1984. gadā Richard M. Stallman sāka rakstīt GNU programmatūru - Open Source tradīcijas nostiprināšanās programmēšanā
  • 1985. gadā M. Stallman un viņa draugi izveido the Free Software Foundation.
  • 1991. gadā Linus Torvalds sāka veidot bezmaksas UNIX kodolu (kernel) 386 mašīnām, izmantojot Free Software Foundation programmēšanas rīkus

Plūsmas

STDIN, STDOUT, STDERR, pipes, redirection...

Drošība UNIX vidē

Drošības problēmas

Paroles, ugunsmūri

Secuer shell, secure copy, forwarding

Drošie analogi Telnet un FTP protokoliem, porta forwardēšana

Virtual Private Network

Firewall, IP-Chains

X-Windows

Izmantot UNIX un MS-Windows kopā

Tera Term Secure Shell

PuTTY Secure Copy

VNC

X-Servers for Windows

Exceed...

WinZip, tar, gzip, gunzip

Ghostscript, GSView, LaTeX, Postscript, PDF


Lapa mainīta 2004-11-15 22:39:19