Enterprise Java: Praktiskie darbi

Vispārējie noteikumi

 1. Praktiskos darbus līdz norādītajam datumam jānosūta uz e-pasta adresi daiga.balode@hipo.lv
 2. Iesniedzama arhivēta direktorija. Raksturīgākās tās apakšdirektorijas
 3. build
  kompilācijas rezultāti un izveidotie JAR faili
  data
  darbam nepieciešamie SQL skripti vai citi dati, kuru imports, datubāze vai cita lietošana ir aprakstīta "data/readme.txt".
  lib
  Ārējas bibliotēkas - JAR utml. faili.

  Ja "lib" ir pietiekoši liels, tad jāiesūta nevis paši ārējie JAR faili, bet gan saraksts ar šiem JARiem, kur katram minēts priekš kam tas vajadzīgs, no kurienes to var dabūt, versijas numurs un izmērs baitos.
  src
  izejas teksti
 4. Par praktiskajiem darbiem, kas iesūtīti par vēlu, atskaita 20% no vērtējuma par katru nokavēto nedēļu

 5. Maksimālie vērtējumi nedēļās pēc iesniegšanas termiņa veido dilstošu ģeometrisku progresiju ar q=0.8.
  T.i., ja pirmais prakt.d., kura termiņš ir 16.oktobris, tiek iesūtīts no 17.oktobra 00:00 līdz 23.oktobra 23:59, tad darba vērtējums ir 80% no tā, ko tas būtu ieguvis, ja tiktu nosūtīts laikā.

Praktiskie darbi

1. praktiskais darbs - lietotāji, lapas, pieejas tiesības.
Lietotāji tiek reģistrēti; viņiem uztur Web sesiju, tās laikā saglabā lietotāja izvēlēto valodu. Pievērš uzmanību latviešu un citvalodu simbolu pareizai saglabāšanai un iztveršanai no datubāzes.
Termiņš 16. oktobris.

2. praktiskais darbs - XSLT, SAX.
XSLT transformācijas, SAX parsētājs.
Termiņš 29. novembris

3. praktiskais darbs - lietotāja definētu tagu bibliotēkas, XSLT transformācijas, MySQL.
Jāielasa MySQL datu bāzē .xml failā marķētā tabula; jāimplementē TagLib-u risinājums, kas tekstā izceļ terminus (term) ar saiti uz glosāriju; jāuzraksta XSLT transformācija, kas izveido glosāriju.
Termiņš 15. decembris

3. praktiskajā darbā izmantojamie piemēri:

vajava2_web.zip

Uz kursa sākumu


Lapa mainīta 2004-12-02 21:48:41