Enterprise Java: Lekcijas

Pirmā lekcija

 1. Masīvu un kolekciju atkārtojums (java.util pakotne, klases Vector, TreeSet, interfeisi Map, Iterator)
 2. Izņēmumu atkārtojums ('try', 'catch', 'finally' bloki, izņēmumu deklarēšana)
 3. Ievades/izvades metožu atkārtojums (kodu tabulas un baitu pārkodēšana par char'iem)
 4. Datubāžu un JDBC atkārtojums (ConnectionManager un DataSource metodes konekciju iegūšanai)
 5. Vienkārši servleti un JSP, parametru nodošana lapai
 6. Vienkāršas Web'a datubāžu aplikācijas
 7. Aplikāciju uzturēšana ar Ant

Derīgas saites: masīvi, kolekcijas, izņēmumi, ievade/izvade, JDBC, ...

Otrā lekcija

 1. Turpinājums par JSP un Servletiem; faila web.xml uzbūve; kļūdu lapas un Web'a aplikāciju parametri
 2. JSP pamatkonstrukcijas - skriptleti un direktīvas
 3. Java Beans (parastie, nevis EJB!) un to izsaukšana no JSP
 4. Lietotāju sesija un tās uzturēšanas mehānismi (URL pārrakstīšana, cookie'ji)
 5. Sarežģītākas formu apstrādes darbības; failu augšupielāde, bināru datu izvads
 6. UML ievads - klašu un virknes diagrammas
 7. Testēšanas karkass JUnit

Praktiskais darbs - lietotāji, lapas, pieejas tiesības.
Lietotāji tiek reģistrēti; viņiem uztur Web sesiju, tās laikā saglabā lietotāja izvēlēto valodu. Pievērš uzmanību latviešu un citvalodu simbolu pareizai saglabāšanai un iztveršanai no datubāzes.
1. praktiskais darbs - termiņš 16. oktobris.

Derīgas saites: servleti, JSP, Java Beans, HTTP, MIME tipi, URL, cookie'ji,...

Trešā lekcija

 1. Tegu bibliotēkas
 2. JSTL - Java Standard Tag Library
 3. 2.modeļa arhitektūras, MVC (Model-View-Controller) projektēšanas šablons
 4. Jakarta Struts karkass kā praktiska iespēja veidot lielas aplikācijas ar MVC metodoloģiju

Ceturtā lekcija

 1. XML sintakses pamati
 2. XPath sintakse XML dokumenta fragmentu adresēšanai
 3. XSLT pamatkonstrukcijas
 4. XSLT izmantošana tipisku Web'a interfeisu veidošanai
 5. Vektorgrafika ar SVG, WAP telefonu marķēšanas valoda WML
 6. XML un XSLT apstrāde Web'a aplikācijas servera pusē

Praktiskais darbs - XSLT transformācijas, SAX parsētājs.

2. praktiskais darbs - termiņš 29. novembris

Derīgas saites: Tegu bibliotēkas, WML,

Piektā lekcija

 1. EJB arhitektūra
 2. JNDI
 3. Sesiju EJB komponenti
 4. Entītiju EJB komponenti, piekļuve datubāzes ierakstiem ar EJB un ORM (Object-Relational Mapping)
 5. Vēstījumu EJB komponenti, e-pasta un SMS sūtīšana
 6. Transakcijas

Sestā lekcija

 1. RMI un CORBA
 2. Web servisi
 3. Java's aplikāciju sadarbība ar citām platformām

Derīgas saites: EJB, J2EE tehnoloģijas, transakcijas, JNDI, JNDI, IDL, RMI, CORBA, CORBA - piemēri

Praktiskais darbs - lietotāja definētu tagu bibliotēkas, XSLT transformācijas, MySQL.
Jāielasa MySQL datu bāzē .xml failā marķētā tabula; jāimplementē TagLib-u risinājums, kas tekstā izceļ terminus (term) ar saiti uz glosāriju; jāuzraksta XSLT transformācija, kas izveido glosāriju.

3. praktiskais darbs - termiņš 15. decembris.

Uz kursa sākumu


Lapa mainīta 2004-12-02 21:48:42