Enterprise Java: Kursa apraksts

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar lielu aplikāciju veidošanu Javas tehnoloģijās.

Nepieciešamas priekšzināšanas par programmēšanas valodu Java, objektorientāciju, datubāzu lietošanu, un Web'a darbības pamatprincipiem.

Kursa dalībniekiem piedāvāsim lekcijas, praktiskos darbus, testus. Kursa galavērtējums būs atkarīgs no iesniegtajiem darbiem:

  • Lekciju apmeklējums - 10%
  • 3 praktiskie darbi - 20% katrs
  • eksāmens - 30%

Darbu apraksti un iesniegšanas termiņi tiks izziņoti lekcijās.

Uz kursa sākumu


Lapa mainīta 2004-12-02 21:48:43